هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)

25 کیلوگرمی

هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین) 
    25 کیلوگرمی

هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)

25 کیلوگرمی

درصد خلوص: 65 %
نوع بسته بندی: بشکه 25 کیلویی
واحد:کیلو گرم
قیمت درب کارخانه

 

سایر اسامی تجاری: پرکلرین، هیپوکلریت کلسیم
فرمول شیمیایی: Ca(ClO)2
گرید استاندارد: صنعتی(3352) و مورد مصرف در تصفیه آب برای مصارف انسانی (7098)
مشخصات فیزیکی: جامد گرانولی سفیدرنگ، دارای بوی تند کلر که در آب و الکل حل و قدرت واکنش پذیری بالایی دارد
پایداری و برهم کنش ها: این ماده در دمای بالا ناپایدار است و با روغن ها و مواد آلی به سرعت واکنش داده و آتش زا می باشد.
جابجایی و انبارش: دور از مواد ناسازگار، مواد احیا کننده، مواد آلی، اسیدها، مواد سوختنی، در محیط خنک و خشک، نگهداری گردد.
احتیاط محیطی: در صورت پخش مواد، جمع آوری و در سطل های عاری از هرگونه مواد ناسازگار قرار دهید.

بسته بندی و تحویل: بشکه های 25 کیلویی

گزارش نتایج آزمون هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی(ISIRI7098)

65.2 درصد جرمی

5.65 درصد جرمی

59.58 درصد جرمی

7.98 درصد جرمی

3.78 درصد جرمی

75.8 درصد جرمی

8.49 درصد جرمی

کمتر از حد استاندارد(Nil)

1.78 میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال

4.17 میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال

13.95 میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال

گزارش نتایج آزمون هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)صنعتی(ISIRI3352)

65.2 درصد جرمی

3.78 درصد جرمی

0.13 درصد جرمی

75.8 درصد جرمی

8.49 درصد جرمی

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین) 
     40 کیلوگرمی

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)

40 کیلوگرمی

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)
      30 کیلوگرمی

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)

30 کیلوگرمی

 • اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی(MSDS) هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)
 • 215.95KB
 • پی دی اف
 • پروانه بهداشتی هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)
 • 397.23KB
 • پی دی اف
 • پروانه استاندارد هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین) مورد مصرف در تصفیه آب
 • 522.55KB
 • پی دی اف
 • پروانه استاندارد هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین) صنعتی
 • 530.33KB
 • پی دی اف
 • مشخصات محصول هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین) مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی مطابق با ISIRI7098
 • 558.53KB
 • پی دی اف
 • مشخصات محصول هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین) صنعتی مطابق با ISIRI3352
 • 558.53KB
 • پی دی اف
 • توانمندی فناورانه محصول هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)
 • 1.12MB
 • پی دی اف
 • توانمندی فناورانه محصول هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)
 • 1.79MB
 • پی دی اف
 • گواهینامه استاندارد هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین) مورد مصرف در تصفیه آب
 • 770.33KB
 • عکس
 • گواهینامه استاندارد هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین) صنعتی
 • 760.39KB
 • عکس

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید