هیپوکلریت سدیم(آبژاول)

220 لیتری

هیپوکلریت سدیم(آبژاول)   
    220 لیتری

هیپوکلریت سدیم(آبژاول)

220 لیتری

درصد خلوص: 15%تا 16%
نوع بسته بندی: بشکه 220 لیتری
واحد: بشکه
قیمت درب کارخانه
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید

 

 

     سایر اسامی تجاری: آب ژاول، هیپوکلریت سدیم، وایتکس، اکسید کلرید سدیم، اکسی کلرید سدیم

     فرمول شیمیایی: NaOCl

     گرید استاندارد: صنعتی(ISIRI 2361) و مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی(ISIRI 8394)

     مشخصات فیزیکی: مایع سبز رنگ، PHحدودا 11، محلول در آب، نقطه جوش 40 درجه سانتیگراد

     پایداری و برهم کنش ها: در تماس با هوا به آرامی تجزیه می شود، ناسازگار با اسیدکلریدریک، آمونیاک، اوره، فلزات و متانول

     جابجایی و انبارش: دور از نور آفتاب، اسیدها، گرما، مواد سوختنی، مواد آلی و در محل خشک نگهداری گردد.

     احتیاط محیطی: در صورت نشت به محیط با آب رقیق نموده و با ماده اسید استیک خنثی نمایید.

     بسته بندی و تحویل: تانکر - بشکه های 220 لیتری

گزارش نتایج آزمون هیپوکلریت سدیم مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی(ISIRI 8394)

159.75 گرم بر لیتر

0.12 درصد وزنی

فاقد جیوه به دلیل روش تولید ممبرانی

Nil (کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

Nil (کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

Nil (کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

Nil (کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

گزارش نتایج آزمون هیپوکلریت سدیم صنعتی(ISIRI 2361)

159.75 گرم بر لیتر

0.792 درصد وزن به حجم

فاقد جیوه به دلیل روش تولید ممبرانی

1.214 گرم بر سانتیمترمکعب

0.02 درصد وزن به حجم

0.31 درصد وزن به حجم

0 درصد وزن به حجم

0.32 درصد وزن به حجم

Nil(کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

Nil(کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

Nil(کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

هیپوکلریت سدیم(آبژاول)
   حمل با تانکر

هیپوکلریت سدیم(آبژاول)

حمل با تانکر

هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین) 
    25 کیلوگرمی

هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)

25 کیلوگرمی

اسید کلریدریک 
 حمل با تانکر

اسید کلریدریک

حمل با تانکر

کلر مایع 
800 کیلوگرمی

کلر مایع

800 کیلوگرمی

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین) 
     40 کیلوگرمی

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)

40 کیلوگرمی

کلر مایع
  45 کیلوگرمی - واحد سیلندر

کلر مایع

45 کیلوگرمی - واحد سیلندر

 • اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی (MSDS) هیپوکلریت سدیم (آبژاول)
 • 223.87KB
 • پی دی اف
 • پروانه بهداشتی هیپوکلریت سدیم (آبژاول)
 • 226.85KB
 • پی دی اف
 • پروانه استاندارد هیپوکلریت سدیم (آبژاول) صنعتی
 • 535.37KB
 • پی دی اف
 • پروانه استاندارد هیپوکلریت سدیم (آبژاول) مورد مصرف تصفیه آب آشامیدنی
 • 535.37KB
 • پی دی اف
 • مشخصات محصول هیپوکلریت سدیم (آبژاول) صنعتی مطابق با ISIRI 2361
 • 545.92KB
 • پی دی اف
 • مشخصات محصول هیپوکلریت سدیم (آبژاول) مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی مطابق با ISIRI 8394
 • 547.16KB
 • پی دی اف
 • توانمندی فناورانه محصول هیپوکلریت سدیم(آبژاول)
 • 1.11MB
 • پی دی اف
 • گواهی توانمندی فناورانه
 • 1.80MB
 • پی دی اف
 • پروانه استاندارد هیپوکلریت سدیم (آبژاول) صنعتی
 • 758.77KB
 • عکس
 • پروانه استاندارد هیپوکلریت سدیم (آبژاول) مورد مصرف تصفیه آب آشامیدنی
 • 632.47KB
 • پی دی اف

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید