هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)

40 کیلوگرمی

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین) 
     40 کیلوگرمی

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)

40 کیلوگرمی

درصد خلوص: 65 %
نوع بسته بندی: بشکه 40 کیلویی
واحد: کیلوگرم
قیمت درب کارخانه

 

سایر اسامی تجاری: پرکلرین، هیپوکلریت کلسیم
فرمول شیمیایی: Ca(ClO)2
گرید استاندارد: صنعتی(3352) و مورد مصرف در تصفیه آب برای مصارف انسانی (7098)
مشخصات فیزیکی: جامد گرانولی سفیدرنگ، دارای بوی تند کلر که در آب و الکل حل و قدرت واکنش پذیری بالایی دارد
پایداری و برهم کنش ها: این ماده در دمای بالا ناپایدار است و با روغن ها و مواد آلی به سرعت واکنش داده و آتش زا می باشد.
جابجایی و انبارش: دور از مواد ناسازگار، مواد احیا کننده، مواد آلی، اسیدها، مواد سوختنی، در محیط خنک و خشک، نگهداری گردد.
احتیاط محیطی: در صورت پخش مواد، جمع آوری و در سطل های عاری از هرگونه مواد ناسازگار قرار دهید.

بسته بندی و تحویل: بشکه های 40 کیلویی

گزارش نتایج آزمون هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی(ISIRI7098)

65.2 درصد جرمی

5.65 درصد جرمی

59.58 درصد جرمی

7.98 درصد جرمی

3.78 درصد جرمی

75.8 درصد جرمی

8.49 درصد جرمی

کمتر از حد استاندارد(Nil)

1.78 میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال

4.17 میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال

13.95 میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال

گزارش نتایج آزمون هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)صنعتی(ISIRI3352)

65.2 درصد جرمی

3.78 درصد جرمی

0.13 درصد جرمی

75.8 درصد جرمی

8.49 درصد جرمی

هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین) 
    25 کیلوگرمی

هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)

25 کیلوگرمی

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)
      30 کیلوگرمی

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)

30 کیلوگرمی

کلسیم کلراید 
جامبو یک تنی

کلسیم کلراید

جامبو یک تنی

هیدروکسید سدیم 
(سود پرک)

هیدروکسید سدیم

(سود پرک)

هیپوکلریت سدیم(آبژاول)   
    220 لیتری

هیپوکلریت سدیم(آبژاول)

220 لیتری

اسید کلریدریک 
 220 لیتری

اسید کلریدریک

220 لیتری

 • مشخصات محصول هیپوکلریت کلسیم مصرف تصفیه آب مصرف انسانی
 • 429.56KB
 • عکس
 • مشخصات محصول هیپو کلریت کلسیم صنعتی
 • 381.93KB
 • عکس
 • اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی(MSDS) هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)
 • 215.95KB
 • پی دی اف
 • پروانه بهداشتی هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)
 • 397.23KB
 • پی دی اف
 • توانمندی فناورانه محصول هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)
 • 1.79MB
 • پی دی اف
 • پروانه علامت استاندارد تشویقی هیپوکلریت کلسیم آب آشامیدنی
 • 247.82KB
 • عکس
 • پروانه استاندارد تشویقی هیپوکلریت کلسیم صنعتی
 • 243.84KB
 • عکس

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید