شرکت کلران تولید کننده کلر و مشتقات آن : گاز کلر - هیپوکلریت سدیم (آب ژاول) -هیپوکلریت کلسیم - کاستیک سودا - اسید کلرئیدریک -کلسیم کلراید.

کلر مایع

45 کیلوگرمی - واحد سیلندر

درصد خلوص: 99.5 %
نوع بسته بندی: سیلندر 45 کیلویی
واحد: کیلو گرم
قیمت درب کارخانه در سیلندر مشتری
1000تومان
۱,۰۰۰ تومان

کلر مایع

800 کیلوگرمی

درصد خلوص: 99.5 %
نوع بسته بندی: سیلندر 800 کیلویی
واحد: کیلو گرم
قیمت درب کارخانه
300 تومان
۳۰۰ تومان

هیپوکلریت سدیم(آبژاول)

حمل با تانکر

درصد خلوص: 15%
نوع بسته بندی: تانکر
واحد: کیلو گرم
قیمت درب کارخانه
630 تومان
۶۳۰ تومان

هیپوکلریت سدیم(آبژاول)

220 لیتری

درصد خلوص: 16%
نوع بسته بندی: بشکه 220 لیتری
واحد: بشکه
قیمت درب کارخانه
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید

اسید کلریدریک

حمل با تانکر

درصد خلوص: بر مبنای 32/33%
نوع بسته بندی: تانکر
واحد: کیلوگرم
قیمت: درب کارخانه
78 تومان
۷۸ تومان

اسید کلریدریک

220 لیتری

درصد خلوص: 33-32 %
نوع بسته بندی: بشکه 220 لیتری
واحد: بشکه
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید

هیدروکسید سدیم (سود مایع)

حمل با تانکر

درصد خلوص: 50%
نوع بسته بندی: تانکر
واحد: کیلو
قیمت درب کارخانه
0
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید

هیدروکسید سدیم

(سود پرک)

درصد خلوص: 98%
نوع بسته بندی در کیسه 25 کیلویی
واحد : کیلو گرم
قیمت درب کارخانه
0 تومان
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید

هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)

25 کیلوگرمی

درصد خلوص: 65 %
نوع بسته بندی: بشکه 25 کیلویی
واحد:کیلو گرم
قیمت درب کارخانه
8000 تومان
۸,۰۰۰ تومان

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)

40 کیلوگرمی

درصد خلوص: 65 %
نوع بسته بندی: بشکه 40 کیلویی
واحد: کیلوگرم
قیمت درب کارخانه
8000تومان
۸,۰۰۰ تومان

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)

30 کیلوگرمی

درصد خلوص: 65%
بسته بندی: بشکه 30 کیلویی
واحد: کیلو گرم
قیمت درب کارخانه
8000 تومان
۸,۰۰۰ تومان

کلسیم کلراید

جامبو یک تنی

(۱)
درصد خلوص:94-96%
نوع بسته بندی: کیسه جامبو یک تنی
واحد: کیلو
500 تومان
۵۰۰ تومان

کلسیم کلراید

کیسه 25 کیلویی

درصد خلوص:94-96%
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
واحد: کیلو
قیمت درب کارخانه
600تومان
۶۰۰ تومان

کلسیم کلراید مایع

درصد خلوص:94-96%
نوع بسته بندی:
واحد: کیلو
قیمت درب کارخانه
120 تومان
۱۲۰ تومان

اسید کلریدریک

IBC

درصد خلوص: 33-32 %
نوع بسته بندی:IBC
واحد:
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید

مشتریان

 • گروه صنعتی گلرنگ

 • Henkel Pakvash

 • شزکت تولی پرس

 • شرکت گروه مهد تاژ - Mahd-e-Tage Group Company

 • Customer Logo 12

 • Customer Logo 5

 • Customer Logo 6

 • Customer Logo 9

 • Customer Logo 10

 • Customer Logo 11

 • Customer Logo 13

 • Customer Logo 4

 • Ave اوه

 • استیل البرز ALBORZ

 • Customer Logo 1

Loading