شرکت کلران تولید کننده کلر و مشتقات آن : گاز کلر - هیپوکلریت سدیم (آب ژاول) -هیپوکلریت کلسیم - کاستیک سودا - اسید کلرئیدریک -کلسیم کلراید.

کلر مایع

45 کیلوگرمی - واحد سیلندر

درصد خلوص: 99.9 %
نوع بسته بندی: سیلندر 45 کیلویی
واحد: سیلندر مشتری
قیمت درب کارخانه
۱۶,۲۰۰ تومان

کلر مایع

800 کیلوگرمی

درصد خلوص: 99.9 %
نوع بسته بندی: سیلندر 800 کیلویی
واحد: سلیندر مشتری
قیمت درب کارخانه
۱۹۲,۰۰۰ تومان

هیپوکلریت سدیم(آبژاول)

حمل با تانکر

درصد خلوص: 16%
نوع بسته بندی: تانکر
واحد: کیلوگرم
قیمت درب کارخانه
۲۷۲ تومان

هیپوکلریت سدیم(آبژاول)

220 لیتری

درصد خلوص: 16%
نوع بسته بندی: بشکه 220 لیتری
واحد: بشکه
قیمت درب کارخانه
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید

اسید کلریدریک

حمل با تانکر

درصد خلوص: 33 %
نوع بسته بندی: تانکر
واحد: کیلوگرم
قیمت درب کارخانه
۵۳ تومان

اسید کلریدریک

220 لیتری

درصد خلوص: 33 %
نوع بسته بندی: بشکه 220 لیتری
واحد: بشکه
قیمت درب کارخانه
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید

هیدروکسید سدیم (سود مایع)

حمل با تانکر

درصد خلوص: 50%
نوع بسته بندی: تانکر
واحد: تن
تماس ایمیل : info@ccpc.ir
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید

هیدروکسید سدیم

(سود پرک)

تحویل فوری درصد خلوص: 99%-98% در کیسه 25 کیلویی - 50 کیسه در جامبو
واحد : تن برای اطلاع بیشتر منحصرا ازطریق ایمیل info@ccpc.ir
هر تن 1.900.000 - 2.600.000 تومان نسبت به خرید
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)

25 کیلوگرمی

درصد خلوص: 65 %
نوع بسته بندی: بشکه 25 کیلویی
واحد: بشکه
قیمت درب کارخانه
۷۰,۰۰۰ تومان

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)

40 کیلوگرمی

درصد خلوص: 65 %
نوع بسته بندی: بشکه 40 کیلویی
واحد: بشکه
قیمت درب کارخانه
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)

30 کیلوگرمی

درصد خلوص: 60%
بسته بندی: بشکه 30 کیلویی
واحد: بشکه
قیمت درب کارخانه
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید

کلسیم کلراید

(۱)
درصد خلوص:
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلویی در کسیه جامبو
واحد: تن
قیمت درب کارخانه 4.500.000 ریال
۴۵۰,۰۰۰ تومان

مشتریان

 • گروه صنعتی گلرنگ

 • Henkel Pakvash

 • شزکت تولی پرس

 • شرکت گروه مهد تاژ - Mahd-e-Tage Group Company

 • Customer Logo 12

 • Customer Logo 5

 • Customer Logo 6

 • Customer Logo 9

 • Customer Logo 10

 • Customer Logo 11

 • Customer Logo 13

 • Customer Logo 4

 • Ave اوه

 • استیل البرز ALBORZ

 • Customer Logo 1

Loading