هیپوکلریت سدیم(آبژاول)

حمل با تانکر

هیپوکلریت سدیم(آبژاول)
   حمل با تانکر

هیپوکلریت سدیم(آبژاول)

حمل با تانکر

درصد خلوص: 15- 16%
نوع بسته بندی: تانکر
واحد: کیلو گرم
قیمت درب کارخانه

 

 

     سایر اسامی تجاری: آب ژاول، هیپوکلریت سدیم، وایتکس، اکسید کلرید سدیم، اکسی کلرید سدیم

     فرمول شیمیایی: NaOCl

     گرید استاندارد: صنعتی(ISIRI 2361) و مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی(ISIRI 8394)

     مشخصات فیزیکی: مایع سبز رنگ، PHحدودا 11، محلول در آب، نقطه جوش 40 درجه سانتیگراد

     پایداری و برهم کنش ها: در تماس با هوا به آرامی تجزیه می شود، ناسازگار با اسیدکلریدریک، آمونیاک، اوره، فلزات و متانول

     جابجایی و انبارش: دور از نور آفتاب، اسیدها، گرما، مواد سوختنی، مواد آلی و در محل خشک نگهداری گردد.

     احتیاط محیطی: در صورت نشت به محیط با آب رقیق نموده و با ماده اسید استیک خنثی نمایید.

     بسته بندی و تحویل: تانکر - بشکه های 220 لیتری

گزارش نتایج آزمون هیپوکلریت سدیم مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی(ISIRI 8394)

159.75 گرم بر لیتر

0.12 درصد وزنی

فاقد جیوه به دلیل روش تولید ممبرانی

Nil (کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

Nil (کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

Nil (کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

Nil (کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

گزارش نتایج آزمون هیپوکلریت سدیم صنعتی(ISIRI 2361)

159.75 گرم بر لیتر

0.792 درصد وزن به حجم

فاقد جیوه به دلیل روش تولید ممبرانی

1.214 گرم بر سانتیمترمکعب

0.02 درصد وزن به حجم

0.31 درصد وزن به حجم

0 درصد وزن به حجم

0.32 درصد وزن به حجم

Nil(کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

Nil(کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

Nil(کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

هیدروکسید سدیم 
(سود پرک)

هیدروکسید سدیم

(سود پرک)

هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین) 
    25 کیلوگرمی

هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)

25 کیلوگرمی

اسید کلریدریک 
 حمل با تانکر

اسید کلریدریک

حمل با تانکر

هیدروکسید سدیم (سود مایع) 
    حمل با تانکر

هیدروکسید سدیم (سود مایع)

حمل با تانکر

کلر مایع 
800 کیلوگرمی

کلر مایع

800 کیلوگرمی

کلسیم کلراید 
جامبو یک تنی

کلسیم کلراید

جامبو یک تنی

 • لیست مشخصات محصول هیپوکلریت سدیم آب آشامیدنی
 • 356.31KB
 • عکس
 • لیست مشخصات محصول هیپوکلریت سدیم صنعتی_
 • 339.17KB
 • عکس
 • اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی (MSDS) هیپوکلریت سدیم (آبژاول)
 • 223.87KB
 • پی دی اف
 • پروانه بهداشتی ساخت هیپوکلریت سدیم (آبژاول)
 • 821.71KB
 • پی دی اف
 • گواهینامه توانمندی فناورانه هیپوکلرید سدیم
 • 1.80MB
 • پی دی اف
 • پروانه علامت استاندارد تشویقی سدیم هیپوکلریت تصفیه آب آشامیدنی
 • 249.36KB
 • عکس
 • پروانه علامت استاندارد اجباری سدیم هیپوکلریت
 • 252.34KB
 • عکس

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید