توضیحات

"

متقاضی گرامی

لطفا پس از ثبت مشخصات خود، در کادر توضیحات انتهای صفحه،  عنوان طرح و ایده پیشنهادی خود و در صورت نیاز توضیحات مربوط به طرح

و ایده را درج نموده در قسمت زمینه مورد علاقه همکاری تحقیق و توسعه را انتخاب نموده  و در قسمت ارسال رزومه، فایل مربوط به طرح و ایده خود را 

بارگذاری نمایید."


فرم استخدام

متقاضی گرامی
خواهشمند است مشخصات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
ماه
فرمت های صحیح برای ارسال رزومه : "doc,docx,pdf"
فرمت های صحیح برای عکس : "jpg,png,bmp"