در باره ما

گروه تولیدی شیمیایی کلران با سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 1362 تاسیس و درمساحتی بالغ بر 22000 متر مربع در سال 1375 در شهرک صنعتی سمنان به بهره برداری و با اجرای طرح های توسعه ای خود، در مساحتی بالغ بر 100000 متر مربع، توانسته است میزان تولید خود را به بیش از 200 تن گاز کلر در روز افزایش دهد.
گروه تولیدی شیمیایی کلران با بیش از سه دهه سابقه تولید و به پشتوانه تخصص و تعهد کارشناسان خود توانسته است ضمن افزایش توسعه کمی و کیفی محصولات، نسبت به استقرار سیستم های ISO9001,ISO14001,ISO10002,ISO10015,ISO10004,ISO45001:2018,ISO/IEC17025 و عضویت در نظام جهانی کسب و کار(SEDEX)، عضویت در نظام جهانی(IQ Net)، اخذ تاییدیه آزمایشگاه همکار از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران، کسب گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد 17025، کسب گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در زمینه بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر و مخازن کلر و اخذ استانداردهای اجباری و تشویقی و پروانه های بهداشتی برای کلیه محصولات، اقدام نموده است.

 

فیلم پرزنت


 

-->

فیلم دانشگاه

در صورت عدم پخش صدا از مرورگر  دیگر مانندfirefoxاستفاده نمائید

 
فایل پرزنت شرکت تولیدی شیمیایی کلران 2021