ایمیل


 info@ccpc.ir

 تهران  79214

تهران 72 الی 22428255

سمنان 02333652203/4

                instagram
   
   
   
   
 

 

  

 

آدرس و کدپستی

کارخانه: سمنان - شهرک صنعتی شرق - بلوار  امام خمینی - خیابان کوشش 1
کد پستی : 35351-64351
صندوق پستی :161-35145

  

 

            

شماره تلفن

02333652203-4

ایمیل

info@ccpc.ir

دورنگار

-02333652235

021-22439626

021-22428262

آدرس اینستاگرام

@ccpciran

مدیر کیفیت و نماینده مشتری(موبایل)

09125325850

مدیر کیفیت و نماینده مشتری(داخلی)

1351

مدیرفروش(موبایل)

09121316848-09129420184-09128323128

مدیر فروش (داخلی)

1661

کارشناسان فروش(داخلی)

1658-1659-1635-1633-1657-1634-1637-1660-1504-1636

مدیر ایمنی و بهداشت(موبایل)

09128325244

مدیر ایمنی و بهداشت(داخلی)

1439

کارشناسان ایمنی و بهداشت(داخلی)

1340-1346

واحد روابط عمومی(داخلی)

1614

واحد اداری و منابع انسانی(داخلی)

1613 - 1663 - 1664 - 1614 -1612 - 1662 - 1429

واحد انر ژی (داخلی)  1373 1374

واحد انر ژی (موبایل)

09912748747

شرکت حمل و نقل (داخلی) 1669
شرکت حمل و نقل  (موبایل)

09912748712

 

09128325375