ایمیل


 info@ccpc.ir

تلفن  02333652203/4

                instagram
   
   
   
   
 

 

  

 

آدرس و کدپستی

کارخانه: سمنان - شهرک صنعتی شرق - بلوار  امام خمینی - خیابان کوشش 1
کد پستی : 35351-64351
صندوق پستی :161-35145

  

 

            

شماره تلفن

4-02333652203

ایمیل

info@ccpc.ir

دورنگار

33652235-023

22439626-021

آدرس اینستاگرام

@ccpciran

مدیر کیفیت و نماینده مشتری(موبایل)

09125325850

مدیر کیفیت و نماینده مشتری(داخلی)

1351

مدیرفروش(موبایل)

09121316848-09129420184-09128323128

مدیر فروش (داخلی)

1413

کارشناسان فروش(داخلی)

1412-1413-1415-1406-1401

مدیر ایمنی و بهداشت(موبایل)

09128325244

مدیر ایمنی و بهداشت(داخلی)

1439

کارشناسان ایمنی و بهداشت(داخلی)

1340-1346

واحد روابط عمومی(داخلی)

1424

واحد اداری و منابع انسانی(داخلی)

1426-1430-1423