خدمات آزمایشگاهی تخصصی کلر آلکالی

 

آزمایشگاه گروه تولیدی شیمیایی کلران با استقرار استانداردISO/IEC17025:2005 ، اخذ گواهینامه  تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد، بهره گیری از نیروهای متخصص و تجهیزات مدرن، دارای بالاترین SCOPE خدمات آزمایشگاهی صنعت کلر آلکالی منطبق با روش های آزمون های استاندارد می باشد.

 

 

  

 

  • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025:2005      دانلود فایل 

  • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکاردانلودفایل

  • لیست توانمندی های ازمایشگاه دانلود فایل

  •  لیست محدوده عملکرد آزمایشگاه به همراه قیمت ارائه خدمات آزمایشگاهی   دانلود فایل

 
 
Photos 14
Photos 13