هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)

25 کیلوگرمی 70- 65 %

هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین) 
    25 کیلوگرمی 70- 65 %

هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)

25 کیلوگرمی 70- 65 %

درصد خلوص:70- 65 %
نوع بسته بندی: بشکه 25 کیلویی
واحد:کیلو گرم
قیمت درب کارخانه

شخصات محصول هیپوکلریت کلسیم مورد مصرف در تصفیه آب برای مصرف انسانی_

مشخصات محصول هیپوکلریت کلسیم صنعتی 

سایر اسامی تجاری: پرکلرین، هیپوکلریت کلسیم
فرمول شیمیایی: Ca(ClO)2
گرید استاندارد: صنعتی(3352) و مورد مصرف در تصفیه آب برای مصارف انسانی (7098)
مشخصات فیزیکی: جامد گرانولی سفیدرنگ، دارای بوی تند کلر که در آب و الکل حل و قدرت واکنش پذیری بالایی دارد
پایداری و برهم کنش ها: این ماده در دمای بالا ناپایدار است و با روغن ها و مواد آلی به سرعت واکنش داده و آتش زا می باشد.
جابجایی و انبارش: دور از مواد ناسازگار، مواد احیا کننده، مواد آلی، اسیدها، مواد سوختنی، در محیط خنک و خشک، نگهداری گردد.
احتیاط محیطی: در صورت پخش مواد، جمع آوری و در سطل های عاری از هرگونه مواد ناسازگار قرار دهید.

بسته بندی و تحویل: بشکه های 25 کیلویی
هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین) 
     40 کیلوگرمی نداریم

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)

40 کیلوگرمی نداریم

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)
      30 کیلوگرمی نداریم

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)

30 کیلوگرمی نداریم

 • لیست مشخصات محصول هیپوکلریت کلسیم مورد مصرف در تصفیه آب برای مصرف انسانی_
 • 2.54MB
 • پی دی اف
 • لیست مشخصات محصول هیپوکلریت کلسیم صنعتی
 • 2.55MB
 • پی دی اف
 • اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی (MSDS) محصول هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)60% بشکه 25کیلوگرمی
 • 215.95KB
 • پی دی اف
 • پروانه بهداشتی ساخت هیپو کلریت کلسیم (پرکلرین)
 • 459.51KB
 • پی دی اف
 • توانمندی فناورانه محصول هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)
 • 1.79MB
 • پی دی اف
 • پروانه علامت استاندارد تشویقی هیپوکلریت کلسیم آب آشامیدنی
 • 1.38MB
 • پی دی اف
 • پروانه استاندارد تشویقی هیپوکلریت کلسیم صنعتی
 • 1.37MB
 • پی دی اف

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید